SE*Amloves Helig Birma

SBI a 21
Blåtabbymaskad
Född 2017-03-17

Titel
JUNIOR WINNER 2017
NATIONAL WINNER 2017
Grand International Champion

Placering 1 Årets Katt Sverak ungdjur/junior 2017

18 Best In Show
1 Best of The Best
Blodgrupp A/b (N/b)

Testad N/MPSVIm - Carrier, cat has one copy of MPSVIm mutation but is normal

Testad Gardia, tritrichomonas, coccidier Negativ
SBI b fertil hona
Chokladmaskad
Född 2017-10-13

Titel
Ex1
1 Best In Show

Blodgrupp - will be done

Testad MPS VI, N/N- Normal, cat does not have either MPSVIs or MPSVIm mutations - test will be done
SBI b fertil hane
Chokladmaskad
Född 2016-06-14

Titel
JUNIOR WINNER 2017
WORLD WINNER 2017
Grand International Champion

Placering 2 Årets Katt Sverak ungdjur/junior 2017

Placering 3 Årets Katt 2017 feril hane

International Champion
16 Best In Show
1 Best of the Best
Blodgrupp A/A (N/N)

Testad HCM/RCM scannad U.A Normal 2017-06-04
Veterinär Torkel Falk

Testad MPS VI, N/N- Normal, cat does not have either MPSVIs or MPSVIm mutations

Ej till utlåning
SBI b hona/female
Chokladmaskad

Född 2016-05-16

Titel Champion
5 Best In Show
1 Best of the Best

JUNIOR WINNER 2016
NATIONAL WINNER 2016

Placering 1 Årets Katt Sverak ungdjur/junior 2016

Årets Katt Bäst i Variant 2016

Placering 1 Årets Ungdjur/Junior Norska Birmasällskapet 2016

Placering 1 Årets Ungdjur/Junior Svenska Birmasällskapet 2016

Blodgrupp A/A (N/N)

Testad MPS VI, N/N- Normal, cat does not have either MPSVIs or MPSVIm mutations

Testad HCM/RCM scannad U.A Normal 2017-06-04
Veterinär Torkel Falk
SBI b hona / female
Chokladmaskad
Född 2017-09-03
Titel

Blodgrupp A/b

Testad
SBI a 21 hona/female
Blåtabbymaskad
Född 2016-06-14
Titel Ex 1
3 BIV

Blodgrupp A/A (N/N)

Testad MPS VI, N/N- Normal, cat does not have either MPSVIs or MPSVIm mutations
SBI n hona/female
Brunmaskad
Född 2015-04-17
Titel EX1

Blodgrupp A/A (N/N)
Testad tritrichomonas 2015-07-01

Testad MPS VI, N/N- Normal, cat does not have either MPSVI or MPSVIm mutations

Testad HCM/RCM scannad U.A Normal 2017-06-04
Veterinär Torkel Falk
SBIn 21 hane/male
Bruntabbymaskad
Född 2016-07-13
Titel

Blodgrupp A/b (N/b)
Testad Gardia/tritrichomonas Negativ

Testad N/MPSVIm - Carrier, cat has one copy of MPSVIm mutation but is normal

Testad HCM/RCM scannad U.A Normal 2017-06-04
Veterinär Torkel Falk

Ej till utlåning